Kotisiivouspalvelumme pitää arjen rattaat pyörimässä Tilaa siivoukset Helsingin alueelle kattavasta palveluvalikoimastamme

Kiireisen elämän keskellä arkiset perusasiat tuppaavat jäämään vähiten tärkeiksi ja siirtymään aina huomiseen. Valitettavasti tämä näkyy pian yhdellä silmäyksellä: kura valtaa eteisen, villakoirat pyörivät nurkissa, ja ehdit vain häthätää sysätä lautaset iltaisin tiskikoneeseen ja kytkeä laitteen päälle. Ongelma on se, että aamulla lähtiessäsi kone jää kaiken kiireen keskellä tyhjentämättä, ja töistä palatessasi tiskialtaassa odottaa uusi kaaos tukkiutuneine viemäreineen. Ei auta muu kuin ottaa karhupumppu kauniiseen käteen ja avata umpeutuneet putket lihasvoimalla.

käsienpesu

Sama meno jatkuu pesuhuoneessa: pyykkivuori uhkaa kaatua niskaan, ja saunassa tuoksahtaa pinttynyt hien haju. Olohuoneen ikkunat eivät ole nähneet pesusientä sitten viime vuoden, ja talvitakit roikkuvat edelleen naulakossa. Kohautat olkapäitäsi, sillä pianhan on syksy taas, ja toppatakille tulee huutava tarve. Kaiken tämän keskellä ei auta muuta kuin huokaista syvään.

Älä välitä pikkuasioista – me välitämme sinun puolestasi.

Asioiden ei tarvitse olla rempallaan. Kotisi on pienellä vaivalla kaunis ja siisti, kun asialla on alan taitava ammattilainen.

Me siivousalan osaajina pidämme nurkkasi puhtaana. Olipa kyseessä kodin kokonaisvaltainen kevätsiivous tai pieni viikoittainen puunaus, saat meiltä kaikki palvelut jatkuvana tai kertasopimuksena esimerkiksi muuton yhteydessä sopimuksen mukaan.

Olemme Helsingissä toimiva siivousalan yritys, joka palvelee sekä yksityisiä kotitalouksia että yrityksiä eri puolilla pääkaupunkiseutua. Toimialamme ei rajoitu ahtaaseen asiakaskuntaan, sillä olemme yleisen viihtyvyyden asialla missä ikinä työskentelemmekin: pidämme taloyhtiöiden yhteiset tilat puhtaana, siivoamme rappukäytäviä sekä teemme asuntoihin muuttosiivouksia.

Kattava palveluvalikoimamme sisältää kaikki perussiivoukset ikkunanpesusta toimistosiivouksiin. Meiltä saat:

 • kotisiivoukset
 • ikkunoiden pesut
 • muuttosiivoukset
 • toimistosiivoukset
 • sekä muut peruspalveluihin kuuluvat siivoukset joko säännöllisellä tai kertasopimuksella.

Kiinteistösi siivoaminen on meille ilo, sillä tyytyväinen asiakas tuo meille mielekkyyttä työn tekemiseen ja palveluiden kehittämiseen.

Ota yhteyttä kysy lisää palveluistamme!

Käytössäsi on osaava ja asialleen omistautunut ammattilaisten joukko

Takaamme laadukkaan lopputuloksen, sillä kaikki työntekijämme ovat alansa osaavia ammattilaisia. Käytössämme on paras mahdollinen kalusto ja välineet, jotka pitävät talosi pinnat ja paneelit takuulla kiiltävinä.

Meille palveleminen on ilo. Olemme aina valmiita kehittämään toimintaamme, ja siksi otamme asiakkailtamme mielellään vastaan palautetta sekä palveluidemme sujumisesta että työn laadusta. Mikäli asiakkaillemme tulee työn lopputuloksesta huomautettavaa, teemme tarvittavat korjausliikkeet nopeasti ja huolellisesti. Tyytyväinen asiakas on meille tärkeintä.

Palvelemme sinua, jotta arkesi sujuisi helpommin

Siivoaminen on meille intohimo. Kutsumuksemme ja tärkein tehtävämme on vapauttaa sinut ja läheisesti ylimääräisistä paineista ja stressistä, jotka tekevät arjesta liian usein selviytymistaistelua. Meidän avullamme voi heittää huolet nurkkaan ja keskittyä harrastuksiin sekä viettämään yhteistä laatuaikaa perheen kanssa – siivouspalvelumme pitää arjen rattaat pyörimässä ilman, että edes huomaat.

Voit solmia kanssamme joustavan sopimuksen omien aikataulujesi mukaan. Siivoussopimuksessa määrittelemme yhdessä sinun kanssasi osa-alueet, joille tarvitse apua sekä sovittelemme siivouskäynnit kalenteriisi sopiviksi.

Siivoaminen

Räätälöimme aina kaikki asiakassopimuksemme yksilöllisesti asiakkaan omien tarpeiden mukaan. Meille on ilo ja kunnia-asia palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla, ja siksi toteutamme siivouspalvelumme siten, että sekä asiakas että me itse voimme olla tyytyväisiä työn lopputulokseen.

Siivoukseen sijoittaminen kannattaa aina. Se on pieni investointi sekä omaan että koko perheen hyvinvointiin. Muistathan, että kotisiivous on verovähennyskelpoinen ostopalvelu kotitalouksille. Vuonna 2017 kotitaloudet saavat siivouspalveluista 50% vähennystä henkilökohtaisessa verotuksessa.

Vähennä arjen työtaakkaa ja stressaavuutta ja jätä kotisi puhtaanapito ammattilaisen käsiin. Me pidämme huolta sinun ja perheesi arjesta!

Kulutus kautta aikain

Lapsuuden kasvuympäristöllä ja aikansa yhteiskunnallisilla olosuhteilla on ollut merkittäviä vaikutuksia eri sukupolvien rahankäytön tottumuksiin. Itsessään jo ne kokemukset, joita meistä jokainen saa lapsuu­dessaan ja nuoruudessaan varallisuudesta ja rahankäytöstä, muokkaavat asenteitamme ja valintojamme myöhemmin aikuisiällä raha-asioiden suhteen.

Lapsuus

Määritelmällisesti sukupolvella – eli generaatiolla –tarkoitetaan tasoa vanhempien ja heidän jälkeläistensä ketjussa osana sukulaisuusjärjestelmää. Lapset, vanhemmat ja isovanhemmat muodostavat täten genealo­gisesti omat sukupolvensa. Historiallisesti suku­polven ajallinen pituus on perinteisesti ollut noin 20 vuotta, mutta myöhemmin sukupolvien ajallinen ero on kasvanut 25 vuoteen tai jopa nykyään 30 vuoteen. Tämä selittyy kaiken aikaa nousevalla iällä, jossa ihmiset nykyisin päättävät hankkia lapsia.

Toinen mahdollinen määritelmä sukupolvelle on yhdessä koettu kokemus tai historiallinen ajanjakso. Voidaan esimerkiksi puhua sotien sukupolvesta tai ”lama-ajan lapsista”. Myöskin aikansa populaarikult­tuuri ja tyylisuuntaukset jättävät jälkensä sukupolvien määritelmiin, kuten on käynyt esimerkiksi puhut­taessa ”hippisukupolvesta” 1960-luvulla tai ”juppisukupolvesta” 1980-luvulla.

Tällä hetkellä Suomen väestön keskuudesta voidaan erottaa viisi eri sukupolvea:

 1. Ennen sotia 1920- ja 1930-luvuilla syntyneet, tulevien sotaveteraanien ja suurten ikäluokkien väliin jäävät ikäluokat, joista puhutaan myös ”hiljaisena sukupolvena”.
 2. Sotien jälkeen 1945–1955 syntyneet niin kutsutut suuret ikäluokat (”baby boomers”).
 3. 1960- ja 1970-luvuilla syntynyt X-sukupolvi.
 4. 1980-luvulla ja 1990-luvun alkupuolella syntyneet Y-sukupolven edustajat.
 5. 1990-luvun loppupuolelta ja 2000-luvusta eteenpäin syntyneet Z-sukupolven lapset ja nuoret eli niin sanotut ”diginatiivit”. Tälle sukupolvelle netin houkuttumiset ja termit kuten ”ilmainen peliraha pelikäyttöön” ovat erittäin tuttuja.

Rahankäytön näkökulmasta nämä viisi sukupolvea voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri ryhmään:

 • Ennen toista maailmansotaa syntyneet ”niukkuuden ja pulan” ajan sukupolvet.
 • Sotien jälkeen syntyneet ”kultaisen nousukauden” sukupolvet.
 • Kylmän sodan päättymisen ja ”kulutusjuhlan jälkeiset” sukupolvet.

Sotia edeltävinä vuosikymmeninä syntyneet ikäluokat muodostavat sukupolven, jonka keskeisenä lap­suuden kokemuksena suurimmalla osalla on niukkuus ja puute. Materiaalinen hyvinvointi ei tuolloin ag­raariyhteiskuntaisessa Suomessa ollut kovinkaan yltäkylläistä, joten omaisuutta arvotettiin aivan eri ta­valla kuin nykyisin. Samalla tapaa raha nähdään ennen kaikkea välineenä välttämättömien ja tarpeellis­ten asioiden hankkimiseen. Tämän sukupolven rahankäyttö on hyvin säästeliästä, suorastaan jopa kit­sasta. Niukkuudessa kasvaneilla on myös tapana tarrautua kiinni materiaan ja irtaimistoon, mikä näkyy ylitsemenevänä keräilynä, säilömisenä ja varastoimisena ”pahan päivän varalle”. Tämä sukupolvi kyllä käytti rahaa, jos se oli välttämätöntä ja palveli selvää tarkoitusta, mutta kulutuskulttuuri on heille vielä tänäkin päivänä vieras käsite.

Toisen maailmansodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat ovat liioittelematta yhteiskunnallisesti mer­kittävin elossa olevista sukupolvista. Sodan jälkeinen maailma koki ennennäkemättömän taloudellisen nousukauden, jonka ensimmäinen merkittävä katkos oli vasta vuoden 1973 öljykriisi (joka ei suurimmalta osin vaikuttanut edes Suomeen), sekä nopean materiaalisen elintason nousun. Suuret ikäluokat eivät myöskään suoraviivaisesti seuranneet omien vanhempiensa elämänpolkuja, vaan samoihin aikoihin ta­pahtui Suomessa niin sanottu ”suuri muutto” eli kaupunkien ja lähiöiden voimakas kasvu 1960-luvulta lähtien. Moni suurten ikäluokkien edustaja opiskeli ja kohonneen sosioekonomisen aseman myötä vau­rastui huomattavan paljon aikaisempiin sukupolviin nähden, mikä näkyy myös heidän kulutusvalinnois­saan ja rahan käytössä. Suurten ikäluokkien rahankäyttöä leimaa tietynlainen hedonismi: nopea talous­kasvu johti alati kasvavaan varallisuuteen, mikä näkyi suoraan materialistisessa kulutuksessa ja palve­luissa. Sotien jälkeen syntynyt sukupolvi on ensimmäinen sukupolvi Suomessa, joka muun muassa aktii­visesti matkusteli ulkomaille ja panosti merkittävästi vapaa-aikaan. Suuret ikäluokat ovat tällä hetkellä eläkeikäisinäkin Suomen historian varakkain sukupolvi.

Sotilas

1960- ja 1970-luvuilla syntyneet ikäluokat jakavat osittain saman nousukauden ja optimismin ilmapiirin kuin sotien jälkeen syntynyt sukupolvi, mutta heidän aikuisuutensa urapolun alkupuolen katkaisi muun muassa 1990-luvun alun lama. Etenkin 1980-luku oli Suomessa niin kutsutta kasinotalouden aikaa, jolloin talous ylikuumeni pahasti ja tulevan pankkikriisin siemenet istutettiin. Näiden sukupolvien rahankäytön piirteet ovat hyvin samanlaiset kuin suurilla ikäluokilla: rahaa käytetään ennen kaikkea oman elintason parantamiseen ja materiaalisesti paremman elämän saavuttamiseen. Vasta 1990-luvun lama herätteli sil­loiset suomalaiset siihen ikävään totuuteen, ettei kansantalous voi ikuisesti kasvaa jyrkässä nousukii­dossa. Budjetointi, säästäminen ja taloudellinen harkinta korostuvatkin näiden sukupolvien rahankäy­tössä.

Y-sukupolven ”lama-ajan lapset” ja Z-sukupolven ”milleniaalit” ovat jo kasvaneet maailmaan, jossa ta­lous on epävarmaa, jatkuva kasvu on kyseenalaistettu ja vakaat, elämän mittaiset työurat ovat pelkästään muisto menneisyydestä. Nykyisin eläville nuorille ja nuorille aikuisille yhteiskunnan taloudellinen ti­lanne lupailee epävarmuutta ja epäjatkuvuutta. Tämä sukupolvi onkin saanut jo totuttautua ajatukseen vanhempiaan pienemmästä elintasosta. Kulutusta ei myöskään enää nähdä ongelmattomana oman elin­tason kohentamisena, vaan kaikkeen rahankäyttöön liittyy kysymyksiä kuluttamisen vastuullisuudesta. Ympäristökysymykset ja eettiset painoarvot ovat tulleet tämän sukupolven rahankäytön ytimeen. Kulu­tusvalinnoista on myöskin tullut välineitä oman identiteetin ilmaisuun, mikä näkyy esimerkiksi erilaisten trendien ja muoti-ilmiöiden suuntauksina.

Materiaalisen vaurauden ja hyvinvoinnin kasvaessa ”tavaran” merkitys alkaa vähenemään ja sen vasta­painona taas palveluiden sekä elämysten rooli kasvaa. Nuoremmat sukupolvet ovatkin valmiita maksa­maan kokemuksista ja immateriaalisista, etenkin digitaalisista, tuotteista. Kun aikoinaan 1900-luvun alun sukupolvia leimasi rahankäytön suhteen alkutuotantoyhteiskunnan viitekehys – sekä suuria ikäluokkia teollistuvan yhteiskunnan materiaalinen vauraus – ovat nykynuoret kasvamassa jälkiteolliseen, palvelu­talouden hallitsemaan yhteiskuntaan. Palveluiden kulutus on myös väylä oman identiteetin ja elämän­tyylin korostamiseen, mikä on nykynuorille entistä tärkeämpää.

Sukupolvien väliset erot rahankäytössä tiivistyvät lopulta siihen, mitä rahalla ja sen käytöllä pyritään tavoittelemaan. Rahahan on ennen kaikkea itsessään vain väline jonkin päämäärän tavoittelemiseksi. Se, mitä kukin päättää elämässään tavoitella ja millä keinoilla, on lopulta kunkin yksilöllinen valinta – va­linta, jonka taustalta löytyy loppumaton määrä erilaisia muuttujia ja tekijöitä.

Se voidaan kuitenkin todeta, että raha ei ole kaikki kaikessa – mutta rahattomuus on.

Loma-asunto vai sijoitusasunto ulkomailta?

Vaihtoehtoja loma-asumiseen on nykyään tarjolla runsaasti, erilaisista lomaosakkeista lähtien. Vertaillaan kuitenkin tällä kertaa sijoitusasunnon hankinnan järkevyyttä loma-asunnon vuokraamiseen, koska usein valinta kohdistuu lopulta näihin kahteen vaihtoehtoon. Loma-asunnolla tarkoitetaan tässä yhteydessä asuntoa, joka vuokrataan loman ajaksi ulkopuoliselta vuokraajalta. Tällöin vuokra-aika voi olla mitä tahansa viikon ja useamman vuoden väliltä. Sijoitusasunnolla taas tarkoitetaan asuntoa, joka hankitaan vapailta markkinoilta omaan lomailukäyttöön tai muille edelleen vuokrattavaksi.

Lomakoti

Ulkomailta voi löytää vaikka miten hienoja lomakoteja

Loma-asunnossa vuokralaisena asuminen on usein jonkin verran huolettomampaa. Sijoitusasunto on nimensä mukaisesti sijoitus, jolloin sitä on joiltakin osin hankala verrata loma-asuntoon. Sijoitusasunto tuottaa ideaalitapauksessa omistajalleen rahaa, kun taas loma-asunnossa asumiseen käytetyt rahat katoavat suoraan toisen taskuun. Jos kuitenkin onnistuu löytämään edullisen loma-asunnon, niin sijoitusasunnon hankintahintaa vastaavalla summalla rahaa saattaa pystyä asumaan siinä jopa koko loppuelämänsä vuokralla – ilman sijoitusasunnon mukanaantuomia velvollisuuksia.

Yksi suurimmista eroista sijoitusasunnon ja loma-asunnon välillä on sitoutumisen asteessa. Loma-asunto luovutetaan pois ennalta sovitun ajanjakson jälkeen, ja seuraavan kerran asuntoa ja maisemaa voidaan halutessa vaihtaa melko helposti. Sijoitusasunto on myös mahdollista myydä, mutta markkinatilanteesta riippuen haluttuun hintaan myynnissä voi kestää pitkään, ja prosessi saattaa muutenkin osoittautua ulkomaalaiselle hankalaksi.

Sijoitusasunnon parhaita puolia on helpompi muokattavuus omaan käyttöön, koska asuntoa on mahdollista remontoida ja sisustaa omatoimisesti. Ulkomailla asunnot ovat usein valmiiksi sisustettuja, joten vuokra-asuntojen sisustus ei välttämättä miellytä omaa silmää. Toisaalta jos kohdalle sattuu hyvä vuokranantaja, niin myös loma-asunnon remontoiminen ja muutostyöt saattavat olla mahdollisia, ja jopa vuokranantajan kustannuksella. Huonon vuokranantajan osuessa kohdalle eteen puolestaan saattaa tulla pahojakin ongelmia, joilta omistusasunnon kanssa oltaisiin vältytty. Erityisesti pitkää vuokrasopimusta suunniteltaessa kannattaakin pyrkiä tutustumaan aina ensin hieman vuokranantajaan. Ensivaikutelma on tärkeä ja kertoo paljon. Yksi suositeltava keino on kirjoittaa vuokrasopimus ensin lyhemmälle ajalle, jos se on mahdollista.

Sijoitusasunnon hankkimiseen vieraasta maasta liittyy paljon riskejä, jotka on hyvä tiedostaa. Ensinnäkin, kuinka vakaa maa on tällä hetkellä? Onko lähitulevaisuudessa odotettavissa poliittisia muutoksia, tai muita yleistä turvallisuutta mahdollisesti vaarantavia tekijöitä? Esiintyykö alueella maanjäristyksiä tai tulvia? Entä asunnon hankkimiseen liittyvä byrokratia, eli mitä lupia ja maksuja asunnon ostamiseen liittyy? Joissakin maissa ulkomaalaisille asunnon ostajille on jopa myyty asuntoja, joilta ovat puuttuneet tarvittavat viranomaisluvat kokonaan. Asia on selvinnyt asukkaalle mahdollisesti vasta vuosien asumisen jälkeen, kun viranomaiset ovat syystä tai toisesta kiinnostuneet asiasta. Tällaisissa tapauksissa asian selvittelyyn jälkikäteen voi kulua paljon aikaa ja rahaa. Myös loma-asuntoa vuokrattaessa huijauksen kohteeksi joutuminen on mahdollista, eikä entuudestaan tuntemattomalle välittäjälle yleensä kannata maksaa etukäteen mitään maksuja. Mahdolliset sisäilmaongelmat kannattaa myös ottaa huomioon asuntoa hankittaessa, koska niitä esiintyy myös ulkomailla. Ongelmia on voitu peitellä muun muassa maalaamalla homehtunut seinä uudestaan, tai käsittelemällä asunto homehtumisen estävällä aineella, joka saattaa aiheuttaa pahoja allergiaoireita asukkaalle.

Vieraan kielen taitamattomuus on yksi tekijä, joka saattaa aiheuttaa ongelmia ostettaessa asuntoa ulkomailta. Tulkin palkkaamista kannattaakin harkita aina, jos oma kielitaito ei tunnu olevan riittävällä tasolla. Monessa maassa on tapana käyttää apuna asiointitoimistoja, jotka voivat avustaa asunnon hankinnassa ja paperihommissa korvausta vastaan. Byrokratian määrästä riippuen myös paikalliset saattavat käyttää asiointitoimistoja asuntoa ostaessaan tai asioita hoitaessaan. Suomesta ostettaessa sijoitusasuntoa on siis paljon helpompaa, kun voi vain kääntyä oman tuntemansa asiantuntijan puoleen, itse suosittelisin lonkalta esimerkiksi Marko Kaartoa. Ulkomailla ei kuitenkaan näitä tuttuja välttämättä yhtälailla ole.

Kiinteistövälittäjä

Kannattaa hyödyntää kiinteistövälittäjää

Omat tulevaisuuden suunnitelmat kannattaa ottaa aina huomioon loma-asumista suunniteltaessa. Erityisesti ennen pitkäaikaiseen vuokrasopimukseen tai sijoitusasuntoon sitoutumista olisi hyvä pohtia, mitä haluaa elämältään vaikkapa kymmenen vuoden päästä. Pysyykö tarve loma-asunnolle mahdollisesti samana myös silloin? Entä halu matkustaa juuri samaan maahan ja alueelle, jolla loma-asunto sijaitsee? Ennen sijoitusasunnon ostoa kannattaa muutenkin asua ensin vuokralla alueella, jolta aikoo hankkia asunnon. Tällöin saa hyvän käsityksen alueen palveluista, turvallisuudesta ja omista tarpeistaan, ja todennäköisyys löytää itselle sopiva asunto kasvaa.

Miten toteutan ergonomisen työpisteen?

Toimistotyötä, tai muuta paljon istumista vaativaa työtä tehdessä voi huomata nopeastikin, kuinka esimerkiksi selkää, niskaa tai ranteita alkaa jomottaa. Voisi ajatella, että istumatyö on paljon kevyempää keholle kuin työ, jossa tulee liikuttua paljon, mutta niin ei välttämättä ole. Pelkällä istumatyöllä voi saada itsensä niin jumiin, ettei siihen meinaa enää venyttelyt tai fysioterapiatkaan auttaa. Siksi on tärkeää alusta alkaen kiinnittää huomiota istumatyön ergonomiaan.


Erittäin tärkeää on, että työtuoli on hyvä. Sen, minkälainen työtuoli juuri sinulle sopii, saat tietää vain useita eri tuoleja kokeilemalla. Olisi hyvä, ettei tuoli olisi aivan kivikova, että selkänoja on mukava ja että tuoli on sinulle hyvän korkuinen. Useita tuoleja voikin onneksi säätää juuri sopivan korkuiseksi, ja selkä- ja käsinojien asentoja pystyy muuttamaan. Erityisen hyvä työtuoli on myös tavallisen toimistotuolin sijasta esimerkiksi satulatuoli, jolla ergonomisen asennon löytäminen käy luonnostaan. Tuoli, jossa on rullat, on hyvä, sillä silloin sinun ei tarvitse kurkotella epämukavissa asennoissa esimerkiksi ylettääksesi nappaamaan jotakin viereisestä, mutta muutamaa kymmentä senttiä liian kaukana olevasta hyllystä. Pöydän tulee olla sopivan korkuinen suhteessa tuoliin. Jos pöytä on liian matala, joudut istumaan kyyryasennossa. Jos taas pöytä on liian korkea, alat helposti jännittää hartioitasi.

Muutkin työpisteesi kalusteet tulisi asetella niin, että ne ovat mahdollisimman hyvin käytettävissä. Älä asettele painavia asioita, kuten esimerkiksi kopiopaperilaatikoita alimmille hyllyille, jolloin niiden nostaminen on kaikkein raskainta selällesi. Hanki tikkaat, joiden avulla yletyt helposti ylemmilekin hyllyille ilman turhaa kurkottelua.

Ergonomian kannalta on myös hyvin tärkeää, että sekä tietokoneen näppäimistöä, että hiirtä on mukava käyttää. Jos työkentelet paljon tietokoneella, ja vaikka tietokoneesi olisi kannettavaa mallia, kannattaa hankkia erillinen koneeseen liitettävä hiiri. Hiiriä on saatavilla monen mallisia, ja taas kerran vain kokeilemalla voit tietää, minkä mallinen ja kokoinen hiiri sopii parhaiten sinun käteesi. On olemassa myös erilaisia hiirimattoja, joihin kuuluu kohollaanoleva tyynyosa, jonka päällä voit rannettasi lepuuttaa ja näin välttää ylimääräisen rasituksen. Näppäimistöissäkin on eroja. Monia näppäimistöjä pystyy myös säätämään niin, että ne nousevat toisesta reunasta hieman ylöspäin, jolloin kirjoitusasento on monen ranteille parempi.

Tee kodistasi toimisto

Paljon tietokoneella työskentelevällä saattaa esiintyä usein myös päänsärkyä. Pään kipuun voi vaikuttaa jumissa olevat niskat, mutta yksistään tietokoneruudun tuijottaminen tunnista toiseen voi aiheuttaa pään kipuilua ja silmäsärkyä. Nykyään on olemassa erityisiä silmälaseja, jotka suodattavat tietokoneruudun keinotekoista valoa ja säteilyä, joten näytön tuijottaminen on niiden avulla helpompaa. Pääkipua saattaa aiheutua myös, jos työpisteesi valaistus on huono. Kiinnitä siis huomiota siihen, että työskentelet tarpeeksi valoisassa paikassa. Myös hyvin istuvat työvaatteet tekevät työpäivästäsi mielekkään ja paremman.

Vaikkei sitä tulisi heti ajatelleeksi, kannattaa myös kynän ergonimiaan kiinnittää huomiota, varsinkin jos kirjoitat enemmän käsin kuin tietokoneella. Nykyään on olemassa monenlaisia ergonomisiksi suunniteltuja kyniä. Ne on muotoiltu pehmeästi, ja usein ne ovat esimerkiksi tavallista kuulakärkikynää hieman paksumpia.

Vaikka työpiste olisi suunniteltu niin ergonomiseksi kuin suinkin mahdollista, koituu istumatyöstä silti rasitusta kehollesi. Hyvä tapa taistella rasitusta vastaan on yksinkertaisesti pitää taukoa aina silloin tällöin, nousta seisomaan ja jaloitella hieman. Pelkän kävelyn lisäksi voit esimerkiksi kävellä portaat ylös ja alas muutaman kerran tai tehdä erilaisia venyttelyharjoituksia. Pelkkä ranteiden pyörittely ja niskan venyttelykin tekee hyvää. Ergonomian lisäksi pieni liikunta työnteon välillä vaikuttaa positiivisesti myös energiatasoosi ja työntekosi tehokkuuteen.

Muista kiinnittää huomiota ergonomiaan joka päivä. Kysy välillä itseltäsi, istutko mukavasti. Onko selkänoja oikeassa asennossa, onko tuoli sopivan korkealla ja ranteesi mukavassa asennossa. Kun sinulla on mukava olla, sujuu työntekokin paljon paremmin.

Kannattaako korut ostaa verkkokaupasta vai koruliikkeestä?

Nykypäivänä ostoksia voi tehdä netin välityksellä kotoaan poistumatta. Joskus tällainen shoppailu on paljon kätevämpää kuin kauppaan meneminen, mutta joskus taas on hyvä, jos tuotetta voi tarkastella paikan päällä ennen ostopäätöksen tekemistä. Kannattaako korut ostaa verkkokaupasta vai koruliikkeestä? Internetissä on runsaasti sivustoja, joista voi tilata nimikoruja. Yksi nettishoppailun parhaita puolia onkin, että netistä löydät lähes poikkauksetta juuri sellaisen tavaran kuin haluat, sillä tarjontaa on niin paljon. Toisaalta joskus haluamasi tavaran etsintään menee tolkuttoman kauan aikaa juuri sen takia, että valikoimaa on niin paljon, että päätöksen tekeminen muuttuu lähes mahdottomaksi.
Joskus voi myös olla, että tilaamasi tavara osoittautuukin aivan muuksi, kuin mitä kuvittelit sen ostohetkellä olevan. Siksi se, mistä korut kannattaa ostaa riippuu paljon siitä, minkälaisia koruja olet etsimässä. Muutaman euron rihkamakoruja voi melko huoletta tilailla netistä, mutta jos olet ostamassa useita satasia maksavia arvokoruja, kannattaa tutkia tarkkaan, vaikuttaako käyttämäsi sivusto luotettavalta. Netistä voit saada halvemman hinnan, mutta myös laatu voi osoittautua huonommaksi.

Korujen ostaminen verkkokaupasta on yllättävän helppoa

Itse ostoksen tekeminen nettikaupassa on yleensä nopeaa ja helppoa. Parhaassa tapauksessa ostotapahtumaan menee pari minuuttia, etkä joudu edes poistumaan kotisohvaltasi. Toistaalta verkkokaupasta ostettaessa kannattaa tutustua tarkasti toimitusvaihtoehtoihin. Mihin paketti toimitetaan vai voitko halutessasi noutaa tilauksesi itse paikanpäältä? Mistä tilaamasi paketti lähetetään. Jos lähetys tulee Kiinasta, kestää siinä luultavasti päiviä tai viikkoja kauemmin, kuin jos paketti lähetetään Ruotsista. Jos tilaat vaikkapa koruja lahjaksi netin välityksellä, ota huomioon, että tilaat lahjan tarpeeksi ajoissa. Kannattaa laskea mukaan muutama ylimääräinen päivä, sillä joskus toimitukset saattavat viivästyä. Kannattaa tutustua myös vaihto- ja palautusmahdollisuuksiin. Jos tilaamasi rannekoru onki liian pieni ranteeseesi, tai sormus ei mahdukaan tulevan vaimosi nimettömään, on tärkeää, että pystyt palauttamaan tuotteet ilman kohtuuttomia kuluja.

Internetistä saatat usein löytää sinua kiinnostavat tuotteet halvemmalla kuin mitä ne olisivat liikkeestä ostettuna. Kun etsit esimerkiksi jotakin tiettyä korua, saattaa useampi sivusto myydä korua eri hintaan ja voit tilata korun sitä halvimmalla kauppaavalta sivustolta. Nettikauppojen ylläpito on halvempaa kuin kivijalkaliikkeiden, joten on loogista, että netistä tilaamalla saat tuotteen usein edullisempaan hintaan. Toisaalta ostamalla korun kotikaupunkisi pienestä korupuodista sen sijaan, että tilaisit sen esimerkiksi jostakin jättiläismäisestä amerikkalaisesta nettikaupasta tuet paikallista yrittäjää.
Koruostosten tekeminen nettikaupassa on rentoa, sillä voit selailla korusivustoja rauhassa niin kauan kuin haluat, vertailla eri koruja keskenään ja etsiä koruista tietoja ilman, että takanasi kasvava jono painostaisi sinua tekemään jo päätöksesi. Toisaalta verkkokaupassa et voi puhua asiantuntijan kanssa kasvotusten. Kivijalkaliikkeeseen mennessäsi sinua palvelee yleensä henkilö, joka tietää koruista paljon. Hän osaa kertoa sinulle korujen ominaisuuksista, siitä miten niitä käytetään ja hoidetaan ja minkä kanssa ne sopivat yhteen. Koruliikkeen asiakaspalvelijalle voit esittää lisäkysymyksiä ja saat asiantuntevan vastauksen samantien. Voit myös hypistellä koruja käsissäsi, voit kokeilla miltä kaulakoru näyttää kaulallasi tai että mahtuuko sormus sormeesi. Verkkokaupassa et pysty sovittamaan tuotteita ennen niiden ostamista.

Todella kaunis kaulakoru
Jos etsit uniikkia, käsintehtyä korua, voit löytää sellaisen ihan yhtä hyvin netistä kuin esimerkiksi käsityömarkkinoilta. Jotkut korusepät myyvät tekemiään koruja itse sen sijaan, että antaisivat niitä koruliikkeiden myyntiin. Jotkut myyvät korujaan pelkästään nettikaupassa, jotkut taas esimerkiksi erilaisissa käsityöläistapahtumissa. Siksi täydellisen korun ostaminen on aina myös vähän arpakauppaa. Korua etsiessä kannattaa tutustua niin internetin tarjontaan, kuin käydä myös katsomassa, mitä paikallisissa korukaupoissa on tarjolla.

Rajoittaako raskaus naisen muodikkuutta ?

Yksi naisen –tietenkin miehen/isänkin, mutta tässä tekstissä keskityn asiaan naisen eli äidin näkökulmasta -elämän tärkeistä ajanjaksoista liittyy raskauteen, ei välttämättä edes ensimmäiseen vaan ehkä siihen kolmanteen tai neljänteen. Väsymys painaa, vaippakansalaiset vipeltää ympäri kotia järjestäen pientä jäynää joka tilanteessa päivän aikana eikä lepohetkeä oikein löydy edes yöllä kun ei saa nukuttua kun ei löydy oikeaa asentoa ja kääntyminen on niin hankalaa että siihen menee aina vähintään vartti jonka jälkeen ei enää uni tule silmään. Sitten alkaakin olla jo aamuvarhainen jolloin pienet taaperot starttaavat uuden päivän virkeinä makeista yöunista –näin sikäli kun asiat ovat hyvin. Toisaalta jos korvaa särkee ja räkä valuu, ei taapero ole mihinkään tyytyväinen vaan kuormittaa äitiä tuplasti. Vartalo on muokkaantunut jo aiemmista kokemuksista, sinne tänne jäänyt löysyyttä, jumppakahvoista riittäisi naapurillekin kun ei ole ollut aikaa panostaa liikuntaan väsymykseltä ja kotitöiden vuorelta ja ruokavaliokin on vähän sinne päin; minkä nopsasti saa seisten nieltyä. Mieliala taatusti hiukan masentuu kun katselee peilistä omakuvaa, onnellisesta olotilasta huolimatta.

Onnelinen raskaana oleva nainen

Lehdet hehkuttavat äitiyden onnesta ja odotuksen ilosta ja elämän parhaasta ajasta. Eli siis mistä; olo on fyysisesti tukala kun kiristää ja välistä taas henkisesti tukala kun murehtii alati lisääntyvää painoa ja ihon venymistä ja entisistä raskauksista palautumatonta kroppaa. On jumppaohjetta joka lähtöön ja ruokaohjeita pursuaa joka tuutista. Raskausaika/-ajat ovat lyhyitä, näin jälkeenpäin ajateltuna. Olen itse todennut että en osannut ottaa täysillä iloa irti hommasta, en edes sen kolmannen aikana. Kuljin harmaissa löysissä collegehousuissa, miehen vanhassa virttyneessä t-paidassa ja kylmää viimaa vastaan suojasin masuasukin ja itseni kuinka ollakaan mustalla miesten toppatakilla. Uskoakseni näin toimii aika moni meistä naisista. Omistin onnekseni myös muutamat mustat ja hiekanväriset sammarit joustovyötäröllä, kun piti pukeutua asiallisemmin. Kesäajan varalle minulla oli kahdet venyvät ja paukkuvat trikooshortsit ja yhdet puolipitkät joustofarkut. Paidat olivat trikoota, Marimekon raitapaitaa lyhyellä ja pitkällä hihalla. Viimeisen raskauden jälkeen keräsin raitapaidat kassiin ja vein kierrätykseen. Sen jälkeen en ole raitaa päälleni pukenut.
Mietin josko en itse jaksanut vai eikö kiinnostanut raskausajan pukeutuminen, ehkä se jäi kaiken muun jännittävän elämänmuutoksen alle: uusi elämä tulossa vastuulle ja hetken päästä muutto ulkomaille. Pekingissä vuonna 2004 ei oikein vielä löytynyt tavarataloa jossa olisi ollut länsimaisen maun mukaisia vaatteita, mammavaatteista puhumattakaan. Nykyään uskon tilanteen olevan sielläkin aikalailla parempi tämänkin asian suhteen. Maksukykyistä kansaa riittää varmasti niin luksusliikkeisiin kuin H&M:n mammaosastolle.
Muutamassa vuodessa on tapahtunut todella paljon; nykyään skaala mamma-vaatteissa on valtava. Niitä löytyy kalliiseen makuun ja myös ns. halpatuotantoketjuista ihan edullisesti hauskoja, piristäviä ja ennen kaikkea mukavia ja istuvia äitiysvaatteita. Joka raskausvaiheeseen ja jokaiselle vatsalle sopivia. Hintahaitaria kun löytyy; ei tarvitse maksaa itseään kipeäksi voidakseen hyvin ja tunteakseen oloaan mukavaksi ja jopa tyylikkääksi, satunnaisesti tukalasta olotilasta huolimatta: Voi surutta keskittyä korostamaan omaa onneaan ja hyvää oloaan kauniilla väreillä ja malleilla. Mukavat, istuvat ja mieltä piristävät vaatteet löytyvät joka raskausvaiheelle, vatsan kasvaessa ja vartalon muotojen muuttuessa. Tietenkin kuten kaikessa, laatu ja hinta kulkevat joskus käsi kädessä ja ehkä myös näihin ainutlaatuisiin kuukausiin halutaan satsata hiukan enemmin ja parempaan laatuun. Sekin onnistuu!

Katso tämä shokkivideo, jos haluat tietää miten mallit suhtautuvat raskauteen.

Tärkeää ja muodikasta omasta näkökulmastani katsottuna on pukeutua siten että on ”oma” hyvä olo vaatteissa kun vaatteissa, muuten taatusti jokainen ulkopuolinen huomaa ettet ole aito sinä pukeutumisesi kanssa. Ja siisti pukeutuminen tilanteen vaatimukset huomioon ottaen on aina se juttu. Ei yli eikä ali. Kutakin tilaisuutta ja isäntäväkeä tulee arvostaa ja kunnioittaa tilanteen laadun mukaisella pukeutumisella, raskaana tai ei.

Tupakoinnin lopettaminen pähkinänkuoressa

Nykyään tupakoinnin lopettamisen avuksi on monenlaisia keinoja, nikotiinipurukumin ja -laastarien ja muiden lisäksi markkinoille on tuotu myös sähkötupakka. Tämä on tupakoinnin korvaavista tuotteista tietysti se eniten tupakkamainen, ilman tupakan terveyshaittoja. Kaikista sähkötupakan suoraansanottuna sivuvaikutuksista ei tietysti ole vielä varmaa tietoa koska tupakka on verrattaen uusi keksintö, joten voihan olla että siitäkin on terveydelle jotain haittaa mutta itse uskon kuitenkin että se on tavanomaista tupakkaa parempi vaihtoehto. Sähkötupakkaa löytyy erimakuisena, tavallinen tupakka ja mentoli kuitenkin yleisimpinä vaihtoehtoina.
Itse olen kokeillut mentolia kun lopetin tupakanpolton ja itseni kaltaisille tapapolttajille uskonkin siitä olevan eniten hyötyä. Itselläni en usko olleen varsinaisesti nikotiiniriippuvuutta vaan se tapa oli se josta piti päästä eroon, joten tupakoinnin lopettaminen muutenkin oli minulle helppoa. Mieheni joka nyt yrittää päästä tupakasta eroon on myös hankkinut sähkötupakan avuksi vaikka valitteleekin ettei se ole lähellekkään sama asia. Nikotiinipurukumi ei kuitenkaan käy, siitä miehelleni tulee hikka, joka ilmeisesti johtuu väärästä pureskelutavasta. Purukumia käyttävän tulee siis ehdottomasti perehtyä käyttöohjeisiin ja myös noudattaa niitä.
Tämähän tietysti on monille hankalaa, käyttöohjeet ylipäätään tuntuvat eräiden mielestä olevan vain paperinhaaskausta. Sähkötupakointiin tai e-savukkeiden käyttöön kannattaa mielestäni suhtautua tietyin tavoin samalla tavalla kuin tavalliseenkin tupakointiin, esimerkiksi että menee aina ulos sitäkin sauhuttelemaan. Muuten on vaarana että istuu sähkötupakka suussa huomattavan paljon enemmän kuin mitä oikean tupakan kanssa, ja silloin minkäänlainen rahallinen hyöty tästä vaihdoksesta menee hukkaan. Itsellän oli se melkeinpä tärkeimpänä syynä tupakoinnin lopettamiseen vaikka tietysti se oma terveys pitäisi aina olla tärkein.

Verkkokauppa joka muuttaa paheesi hyväksi – sähkösavukkeiden nettikauppa

Tänään on vuorossa sähkötupakkatuotteiden esittelyä ja sen alan huipputekijäksi valitsimme Sauhuton.com -verkkokaupan. Verkkokauppa on toteutettu ammattitaitoisesti ja myös ulkoasultaan hyvin miellyttäväksi käyttäjälle. Se on aina hienoa, että käyttäjäystävällisyyttä arvostetaan ja siihen panostetaan. Verkkokaupoissa se on oikeastaan elinehto, kun myynnin määrään vaikuttaa suuresti käyttäjien viihtyminen sivuilla ja erityisesti itsen kaupan toimivuus.

Lopeta tupakointi - aloita sähkötupakointi

Sähkötupakkaa myydään useissa paikoissa ja nopealla Googlaamisella vastaan tuli noin kymmenen erilaista paikkaa tilata e-savukkeita. Osa niistä toimi pelkästään tilauslomakkeen kautta, mutta suurin osa on jo rakentanut itselleen toimivan verkkokaupan. Näistä näkyvimpiä olivat Sauhuton.com, Finnvape ja Paulsaar. Voisin kuvitellakin, että suurin osa sähkötupakan käyttäjistä ostaa tuotteensa jostain edellä mainituista kaupoista. Millä perusteella ostopaikka valitaan?

Sähkötupakkaostoksilla netissä

Itse kiinnitän huomiota verkkokaupan ulkoasuun, koska se kertoo heti onko kauppa luotettava. Tai itse asiassa se ei välttämättä kerro sitä, mutta se paljastaa jo aikaisessa vaiheessa, jos kauppa ei ole luotettava. Toinen kriteeri ovat toimituskulut ja toimitusaika. Nämäkin ovat vain minun näkemyksiäni ja näiden painoarvo nousee silloin kun tilattavien tuotteiden hinta on kohtuullinen ja halu saada tuotteet olisi jo kova. Jos puhutaan useiden satojen eurojen hintaisista tuotteista, niin silloin toimituskulujen merkitys on pieni, mutta näissä sähkötupakkahankinnoissa toimituskuluillakin on merkitystä.

Netissä poltetaan rahaa ja tässä sähkötupakkaa

Maksutavat ovat yksi ostopäätökseen vaikuttava tekijä. Itse tykkään maksaa nettiostoksia paljon PayPal:n kautta, koska olen liittänyt siihen tiliin luottokortin, joka kerryttää minulle lentopisteitä. Aika hassu tapa, mutta toivottavasti joskus pääsen istumaan ykkösluokassa ”ilmaiseksi”, vaikka sähkötupakkaa ei taida vielä saada polttaa lentokoneissa.

Tottakai hintataso vaikuttaa. Jätin tämän viimeiseksi, koska se on ehkä näistä itsestäänselvin ja minusta sähkösavukkeiden myynnissä Sauhuton pärjää myös todella hyvin tässä hintakilpailussa. Ainahan löytyy joku, joka myy edullisemmin, mutta jossain vaiheessa tulee se raja, että edullisin ei välttämättä ole niin luotettava, vaan siinä nousee esiin pieni riski verkko-ostoksen tekemiseen. Se ei auta jos hakit tuotteet netistä 9/10 kerrasta edullisimmin ja se kymmenes kerta tuotteita ei tulekaan. Silloin koko paketti ei olekaan enää edullisin, vaan se saattaakin muuttua hyvinkin kalliiksi. En halua pelotella tällä asialla, koska nykyisin hyvin monet kaupat ovat luotettavia, mutta aina on hyvä olla hieman varuillaan.

Voit lukea lisää verkko-ostamisesta ja ihmisten käyttäytymisestä netissä TNS-Gallupin -sivuilta.

B2B-markkinoinnin ulkoistaminen

Moni pienyritys miettii varmaan, miten oikeanlaisella markkinoinnilla saataisiin enemmän myyntiä aikaiseksi. Resursseja ei kuitenkaan ole, jotta täysimittaista markkinointia pystyttäisiin toteuttamaan. Yllättävän moni suomalaisyritys toimii b2b puolella, jossa sekä myyjä että ostaja ovat ammattilaisia ja markkinointiviestintä pitää olla suunnattu ammattilaiset huomioiden. Toisaalta uuden työntekijän palkkaaminen tällaisessa haastavassa markkinatilanteessa ei välttämättä ole kaikille yrityksille sopiva vaihtoehto. Varsinkin, jos yrityksessä työskentelee vain muutama ihminen, niin silloin kokopäiväisen markkinointijohtajan palkkaaminen ei ole kannattavaa.

Mitä jos koko markkinointitiimin saisi ostettua ulkoistettuna? Markkinointitiimi sisältää markkinointijohtajan ja -päällikön sekä riittävän määrän graafisia suunnittelijoita ja markkinointiviestinnän tekijöitä. Tämän kokoonpanon on paketoinut b2b markkinoinnin osalta Brandfors -yritys. He tarjoavat muutaman erilaisen kuukausihinnoitellun vaihtoehdon, jotka sisältävät tämän edellämainitun markkinointitiimin. Markkinointijohtajan palveluita on käytettävissä tietty tuntimäärä kuukausittain. Markkinointijohtajan kanssa tehdään markkinointistrategia ja hän pitää kiinni markkinoinnin kokonaisuudesta. Hänet voi myös ottaa tarvittaessa mukaan johtoryhmän tapaamisiin, jossa markkinointijohtaja esittelee hänelle annetut tehtävät.

Lisäksi markkinointijohtajalla on alaisena markkinointipäällikkö, joka hoitaa enemmän käytännön asioita ja pitää huolen, että yrityksen b2b-markkinointi on kunnossa ja se kehittyy koko ajan. Markkinointipäällikkö vastaa myös graafisen osaston toiminnasta ja projektien aikatauluista.

Tämä on nykyaikainen konsepti kaikenkokoisille yrityksille, jotka ovat kasvuhakuisia ja haluavat satsata enemmän markkinointiin ja myynnin kehittämiseen. Aluksi tämä logiikka tuntui minusta aika kaukaa haetulta, mutta mitä enemmän mietin asiaa, niin käännyn sille kannalle että tämän tyylinen ulkoistaminen on äärettömän tehokasta yritykselle, joka on kasvuvaiheessa. Kun vielä huomasin, että palvelulle annetaan täysi tyytyväisyystakuu, niin nyt olen kyllä vakuuttunut, että markkinointi kannattaa kokeilla ulkoistaa Brandforsin kaltaiselle palvelulle.

Mitä kaikkea markkinoinnin ulkoistaminen palveluna kattaa?

Nykyisin suuri osa markkinointiviestinnästä tapahtuu Internetissä, koska tämä digitalisaatio on muutenkin kaikkien huulilla. Brandfors tarjoaa markkinointipalvelun, jossa yhdistyy nykyaikainen sosiaalisen median, sähköpostien ja muu Internet-mainonta kaikkien perinteisten markkinointikanavien kanssa. Moni markkinointitoimenpide on hyvin alakohtainen, mutta yksi asia b2b-markkinoinnissa on yhteinen: markkinoinnin analysointi ja mittaaminen. Tämä on kantava peruspilari myös Brandforsin tarjoamassa ulkoistetussa b-to-b markkinoinnissa.

Näytön suojakalvolla voit välttää korjauslaskun

Vaikka auton korjaaminen on yleinen tapa huoltaa autoa, niin käyttämällä puhelimessa tai tabletissa näytön suojakalvoa voit välttyä ikävältä korjausreissulta. Sillä puhelimen vuosihuolto ei ole normaalia. Lähes kaikki viat älypuhelimissa ja tableteissa johtuu niin sanotusta puutteellisesta varovaisuudesta, eli huolimattomuudesta. Asian voi myös kääntää niin, että puhelin ei ole riittävällä tavalla suojattu, jos se rikkoontuu normaalissa käytössä putoamisen seurauksena. Varsinkin, kun puhelimiin ja tableteihin on vartavasten suunniteltu iso määrä erilaisia suojakuoria ja näytön suojakalvoja.

Viime vuosina monet valmistajat ovat alkaneet valmistamaan paljon myös puhelimien tarvikkeita. Variaatioita on valtava määrä ja kenellekään ei varmasti tule pulaa vaihtoehdoista, kun tutustuu näiden tuotteiden verkkokauppoihin. Yksi lähes välttämätön lisävaruste on näytön suoja, koska suurin osa älypuhelimien ja iPhone-laitteiden vioista johtuu näytön rikkoontumisesta. Tämä olisi ehkäistävissä jo alle viiden euron hintaisella hankinnalla, suojakalvolla. Tämän ei luulisi rasittavan kenenkään rahatilannetta kalliin puhelimen hankinnan jälkeen, vai mitä? Itse asiassa tätä hankintaa voisi ajatella vakuutuksena, koska suojakalvo suojaa puhelimen näytön silloin kun se tippuu. Jos näyttö olisi mennyt sirpaleiksi, niin kun kuvassa. Siinä tilanteessa suojakalvoon tulee usein muös syvä naarmu tai jopa reikä. Kun otat näytön suojakalvon pois puhelimen näytöltä, niin huomaat että lasi on täysin naarmuton. Näin voit ostaa taas uuden ”vakuutuksen” puhelimellesi, että näyttö on taas uuden näköinen.

tabletin näyttö hajalla

Usein näytössä olevat suojakalvot kestävät käyttöä pari kuukautta – joskus enemmänkin. Itse ainakin tykkään vaihtaa kalvon uuteen siinä vaiheessa, kun siihen on tullut naarmuja käytöstä ja varsinkin samassa taskussa olevista avaimista. Tykkään, että iPhone näyttää käytössä mahdollisimman pitkään uudelta ja yksi toinenkin hyöty on tästä suojakalvon käytöstä. Sama hyöty on myös suojakuorien kanssa. Oletko ikina miettinyt mitä teet vanhalle puhelimelle, kun olet ostanut juuri uuden? Minä ainakin myyn sen (jos en anna sitä avopuolisoni käyttöön)! Myyntitilanteessa on todella paljon etua siitä, että puhelin näyttää uudelta ja kunnoltaan erinomaiselta. Monesti olen myös saanut jopa 20 euroa niin sanottua käytetyn puhelimen markkinahintaa enemmän, kun se on ollut loistavassa kunnossa. Tällä voitolla olen saanut ostettua itselleni hyviä suojakalvoja ja joskus jopa toimivan näyttöäkin suojaavan suojuksen.


Katso tämä video, niin huomaat miten paljon älypuhelin kestää iskuja, kun siinä on näytön suojakalvo asennettuna. Lue myös, mistä materiaalista suojakalvo on valmistettu.